Reference

Okrajno sodišče v Maribor
Okrajno sodišče v Kopru
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
Okrajno Sodišče v Lenartu
NKBM d.d.
Hypo Alpe Adria bank d.d.
Abanka vipa d.d.
Unicredit banka d.d.
Deželna banka Slovenije d.d.
Nlb d.d.
Sparkasse banka d.d.
Raiffeisen banka d.d.
Aleasing d.o.o.
Univerza v Mariboru
RS, Ministrstvo za zdravje
DARS d.d.
DRSC d.d.
Adria plin d.d.
Košaki d.d.
Pro Bit d.o.o.
Consulting projekt d.o.o.
Številne fizične osebe in drugi.