Varstvo pri delu

S področja varnosti pri delu izvajamo naslednje storitve:

  • Izjava o varnosti z oceno tveganja
  • Izdelujemo varnostne načrte ter sodelujemo v fazi načrtovanja in priprave projekta v smislu zagotavljanja temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu.
  • Izvajanje del koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta Navedene naloge zajemajo nadzor na gradbišču, kjer se usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti pri delu, preverja izvajanje varnostnih ukrepov predpisanih v varnostnem načrtu ter izvajanje ostalih določb predpisanih z uredbo in drugimi predpisiIzvajamo kordinacijo varnostnega inžinerja na gradbišču