Gradbeni nadzori

Izvajamo gradbe ne nadzore za vse vrste objekov v skladu z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1.