Cenitve

Ocenjujemo vrednost vseh vrst tipov nepremičnin, kot npr.:

 • stanovanjske nepremičnine (stanovanja, hiše, apartmaji, počitniške nepremičnine),
 • poslovne nepremičnine (pisarne, hoteli, trgovski lokali, gostinski lokali, storitveni lokali),
 • industrijske nepremičnine (proizvodne hale, skladišča),
 • zemljišče v vseh fazah razvoja (kmetijska in stavbna zemljišča),
 • komunalno gospodarsko infrastrukturo in objekte

vključno s specialnimi nepremičninami.

Cenitve nepremičnin opravljamo za naslednje namene:

 • ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnin za namen prodaje, nakupa ali menjave,
 • cenitve tržne vrednosti nepremičnin za potrebe v sodnih postopkih
 • cenitve nepremičnin v stečajnih postopkih,
 • cenitve  likvidacijske vrednosti nepremičnin
 • ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnin za namen prodaje, nakupa ali menjave, v skladu z Uredbo o stvarnem, premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS; št. 34/11),
  • cenitve nepremičnin v postopkih razdelitve premoženja,
  • cenitve nepremičnin za potrebe zavarovanega posojanja v skladu z MSOV 31 (hipotekarni krediti),
   • ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnin za računovodsko poročanje MSOV 300,
   • cenitve nepremičnin za davčne namene

ter druge cenitve v skladu s pozitivno zakonodajo in potrebami naročnikov.

Cenitve nepremičnin opravlja sodno zapriseženi cenilec za področje gradbeništva – podpodročje nepremičnine vpisan v imenik sodnih cenilcev pri MPJU in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin z licenco Slovenskega inštituta za Revizijo vpisan v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti.

 

Cena cenitve

Cena storitve je odvisna od tipa nepremičnine, velikosti nepremičnine in namena cenitve.

 

V primeru, da želite ponudbo nam sporočite na borut@caris.si.  Posredujte nam ID znak vaše nepremičnine ali pa nas pokličite.