Tipi nepremičnin

Ocenjujemo vrednost vseh vrst tipov nepremičnin, kot npr.:
 • stanovanjske nepremičnine (stanovanja, hiše, apartmaji, počitniške nepremičnine)
 • poslovne nepremičnine (pisarne, hoteli, trgovski lokali, gostinski lokali, storitveni lokali)
 • industrijske nepremičnine (proizvodne hale, skladišča)
 • zemljišče v vseh fazah razvoja (kmetijska in stavbna zemljišča)
 • komunalno gospodarsko infrastrukturo in objekte
vključno s specialnimi nepremičninami.
yoga1
yoga1

Namen vrednotenja

Cenitve nepremičnin opravljamo za naslednje namene:
 • ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnin za namen prodaje, nakupa ali menjave
 • cenitve tržne vrednosti nepremičnin za potrebe v sodnih postopkih
 • cenitve nepremičnin v stečajnih postopkih
 • cenitve likvidacijske vrednosti nepremičnin
 • ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnin za namen prodaje, nakupa ali menjave, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS; št. 34/11)
 • cenitve nepremičnin v postopkih razdelitve premoženja
 • cenitve nepremičnin za potrebe zavarovanega posojanja (hipotekarni krediti)
 • ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnin za računovodsko poročanje
 • cenitve nepremičnin za davčne namene
ter druge cenitve v skladu s pozitivno zakonodajo in potrebami naročnikov.

Povpraševanje

Cenitve nepremičnin opravlja sodno zapriseženi cenilec za področje gradbeništva – podpodročje nepremičnine vpisan v imenik sodnih cenilcev pri MPJU in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin z licenco Slovenskega inštituta za Revizijo vpisan v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti.
Cena storitve je odvisna od tipa nepremičnine, velikosti nepremičnine in namena cenitve.
Za ponudbo nas kontaktirajte tukaj. Posredujte nam ID znak vaše nepremičnine ali pa nas pokličite.
yoga1

Zaupajo nam